top of page

Projectes / En construcció

Can Nogera

Can Nogera

És una antiga masia, inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Can Xammar

Can Xammar

Projecte educatiu i social d’acompanyament a entitats, clubs, institucions i col·lectius en els seus projecte, promovent el contacte amb la natura i l’entorn a través del joc

Casal parroquial

Casal parroquial

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page